เครดิตบูโร…นั้นสำคัญไฉน

เครดิตบูโร คำฮิตสำหรับผู้ขอสินเชื่อ ยื่นกู้ สมัครบัตรเครดิตคงจะได้ได้ยินกันจนคุ้นหู แล้วคุณรู้หรือไม่ว่า เครดิตบูโรนี้คืออะไร และถ้าติดแบล็คลิส เครดิตบูโรแล้วจะต้องทำอย่างไร เพื่อให้การยื่นทำธุรกรรมต่างๆ กับธนาคารผ่านไปได้ด้วยดี

เครดิตบูโร คืออะไร

เครดิตบูโร (Credit Bureau) คือ การรายงานข้อมูลเครดิต ผ่านฐานข้อมูลขององค์กรกลางที่เรียกว่า บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB : National Credit Bureau)  ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ภายใต้กฎหมาย พรบ. การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545

โดยจะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอสินเชื่อ (ชื่อ ที่อยู่ เพศ อายุ อาชีพ สัญชาติ เป็นต้น) และ ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีสินเชื่อ (สถาบันผู้ให้สินเชื่อ วงเงินอนุมัติเงินกู้ ข้อมูลการผิดนัดชำระหนี้ เป็นต้น) ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สถาบันและธนาคารต่างๆ จะนำไปใช้ประเมินความเสี่ยงในการอนุมัติสินเชื่อหรือวงเงินเครดิตแก่บุคคล เพื่อป้องกันความเสียหายจากการผิดนัดชำระหนี้หรือหนี้สูญ

ขอบคุณรูปภาพ : https://unsplash.com/photos/UnPhQSAVbdk

แบล็กลิสต์ เครดิตบูโร

เมื่อผู้ขอสินเชื่อผิดนัดชำระหนี้ตามวันเวลาที่กำหนด ตั้งแต่งวดแรกหรือ 30 วันขึ้นไป ก็จะถูกบันทึกประวัติหนี้เสีย หรือติดแบล็คลิสต์แล้ว ซึ่งถ้าไม่สามารถผ่อนจ่ายชำระหนี้ได้ภายในระยะเวลาตั้งแต่ 60 วันขึ้นไป ทางสถาบันการเงินจะให้โอกาสคุณในการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการให้ระยะเวลาเพิ่มหรือลดเงินต้นลง รวมถึงจัดระเบียบการผ่อนชำระใหม่ (ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันการเงิน) แต่ถ้าไม่มีความสามารถที่จะชำระหนี้ได้ สถาบันการเงินจะออกเอกสารทวงถามและเข้าสู่การฟ้องร้องในศาลในที่สุด

ประวัติแบล็กลิส เครดิตบูโรมีผลกี่ปี

ประวัติหนี้ค้างชำระจะคงอยู่ในฐานข้อมูล 3 ปี ถึงแม้ว่าผู้ขอสินเชื่อจะชำระยอดคงค้างหมดเรียบร้อยแล้ว แต่ประวัติการผิดนัดชำระหนี้ในงวดนั้นๆ ก็จะยังคงถูกแสดงอยู่ในตารางการชำระหนี้ต่อ

ติดแบล็กลิสต์ เครดิตบูโร จะขอสินเชื่อได้อีกหรือไม่

คำตอบนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละธนาคารหรือสถาบันการเงิน อย่างเช่น สถาบันการเงินบางแห่งอาจมีนโยบายชัดเจนว่าไม่ปล่อยกู้ให้กับผู้ติดเครดิตบูโรเลย หรือ บางแห่งเช็คข้อมูลเครดิตบูโรย้อนหลังเพียง 6 เดือน 1 ปี  3 ปี หรือบางแห่งอาจจะอนุมัติทั้งที่ติดแบล็กลิสต์ เครดิตบูโร โดยอาศัยปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น หลักประกัน รายได้ต่อเดือน ผู้ค้ำประกัน เป็นต้น

สามารถเช็คเครดิตบูโรด้วยตนเองได้หรือไม่

ทำได้  ผ่านทางบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติโดยตรง หรือผ่านธนาคารต่างๆ และอีกหลายช่องทางที่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติเตรียมไว้เพื่อความสะดวกแก่ผู้ขอข้อมูล ซึ่งใช้เวลาเพียงแค่ 15 นาที เสียค่าบริการ 100 บาท สามารถติดต่อได้ที่  สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง, ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่(ธอส.) อาคาร 2 ชั้น 2, ศูนย์การค้าเมกา บางนา, อาคารกลาสเฮ้าส์ สุขุมวิท 25 เป็นต้น

คงทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตบูโรนั้นสำคัญยังไง ท้ายนี้เรามีข้อแนะนำที่จะทำให้คุณหมดกังวลกับเรื่องเครดิตบูโร นั่นคือ การจ่ายชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนดเวลา หยุดการสร้างหนี้ที่ไม่เป็น ปิดบัตรเครดิตใบที่ไม่จำเป็น เพราะยิ่งคุณมีบัตรเครดิตมาก ทางสถาบันการเงินจะมองว่าคุณมีแนวโน้มที่จะก่อนหนี้มากขึ้นกว่าเดิม และสุดท้ายคือ การใช้เงินอย่างระมัดระวัง