เงินประกันสังคมที่จ่ายไป คุณรู้มั๊ยจะได้คืนหลังเกษียณ

หลายคนอาจบ่นโอดโอยที่ต้องถูกหักเงินประกันสังคมทุกเดือนๆ ละ 750 บาท โรงพยาบาลที่เลือกไว้ก็ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์รักษา อยากเลิกส่งประกันสังคมใจจะขาด !!!!!!!

หยุดความคิดนั้นของคุณไปเลยค่ะ คุณรู้รึป่าวว่าประกันสังคมที่ถูกหักไปนั้นเป็นประโยชน์กับตัวเรามากเลยนะ สิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับไม่ได้มีแค่รักษาอาการเจ็บป่วยเท่านั้นนะ แต่ยังรวมถึงกรณีทุพพลภาพ คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ว่างงานหรือเสียชีวิต และที่สำคัญที่สุดคือ ในกรณีเกษียณอายุ (55 ปี) คุณยังจะได้รับเงินคืนในรูปเงินบำเหน็จ(เงินก้อน) หรือเงินบำนาญ(เงินรายเดือน) อีกด้วยนะคะ

วันนี้เราจะมาดูกันว่าเงิน 750 บาท ที่ถูกหักไปทุกเดือนนั้น นำไปทำอะไรบ้าง แล้วเงินเกษียณที่คุณจะได้คืนนั้นจะได้รับเมื่อไหร่ อย่างไร

  • 750 บาท แบ่งไปไหนบ้าง

เงินส่วนนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 (1.5%) สำนักงานประกันสังคมนำไปประกันการเจ็บป่วยเมื่อเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือ เสียชีวิต ส่วนที่ 2 (0.5%) สำรองไว้กรณีว่างงาน และส่วนที่ 3 (3%) จะเก็บไว้ในส่วนประกันชราภาพหรือเงินหลังเกษียณนั่นเอง

ขอบคุณรูปภาพ : https://unsplash.com/photos/-8a5eJ1-mmQ

แบบที่ 1  ส่งเงินประกันสังคมเกิน 180 เดือน (15 ปี) และมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ เมื่อความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง จะได้รับเงินรายเดือนใช้ตลอดชีวิต  ซึ่งจำนวนเงินที่จะได้รับในแต่ละเดือนจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบ  และ ค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย(สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท)

–    ถ้าจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน หรือ 15 ปีพอดี จะได้บำนาญรายเดือน 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย(ไม่เกิน 15,000 บาท)  หรือเท่ากับ 3,000 บาท/เดือน

–    ถ้าจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน จะได้รับเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อ 1 ปี  เช่น ถ้าคุณจ่ายเงินสมทบ 20 ปี จะได้รับเงิน 4,125 บาท/เดือน (27.5% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย) , จ่าย 30 ปี จะได้รับเงิน 6,375 บาท/เดือน (42.5% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย) , จ่าย 35 ปี จะได้รับเงิน 7,500 บาท/เดือน (50% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย)

แบบที่ 2  จ่ายเงินสมทบมากกว่า 12 เดือน แต่ไม่เกิน 180 เดือน(5 ปี) และมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ เมื่อความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง จะได้รับเงินบำเหน็จ (เงินก้อนครั้งเดียว) เท่ากับจำนวนเงินสมทบของตนเอง + เงินสมทบในส่วนของนายจ้างและรัฐบาล + ผลประโยชน์ตอบแทน เช่น ถ้าคุณจ่าย 10 ปี จะได้รับเงินก้อนประมาณ 180,000 บาท (เงินสบทบรายปีที่ผู้ประกันตนจ่ายไปทั้งหมด 90,000 บาท (9,000/ปี x 10)  + เงินสมทบจากนายจ้างและรัฐ 90,000 บาท (9,000/ปี x 10) + ดอกเบี้ยที่ได้จากประกันสังคมประจำปีนั้น)

แบบที่ 3   จ่ายเงินสมทบไม่ถึง 12 เดือนและมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ เมื่อความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง จะได้รับเงินบำเหน็จ (เงินก้อนครั้งเดียว) เท่ากับจำนวนเงินที่จ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม เช่น จ่ายเงินประกันสังคม 10 เดือนๆ ละ 750 บาท จะได้รับเงินคืน 7,500 บาท

ขอบคุณรูปภาพ : https://unsplash.com/photos/otrLkextF2c

เห็นรึยังคะ ว่าเงินประกันสังคมที่คุณจ่ายไปเท่าไหร่เมื่อถึงวัยเกษียณคุณก็จะได้กลับมาเท่ากันหรือมากกว่าจำนวนที่คุณจ่ายไปซะอีก มีแต่ได้กับได้เห็นๆ แต่ต้องอย่าลืมนะคะว่า เมื่อคุณจะทำเรื่องขอคืนเงินออมชราภาพ จะต้องยื่นเรื่องให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปีหลังจากเกษียณ และห้ามให้เกินแม้แต่วันเดียว ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์อย่างถาวร หากคุณมีข้อสงสัยก็สามารถสิบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมงเลยค่ะ