ข้อมูลที่อยู่

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum

  บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 191 อาคารเจมาร์ท ถ.รามคำแหง แขวง ราษฎร์พัฒนา
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10200